"…oplevelser i Det Klingende Nu…"

Choose language:
Enter the category for this item: Dansk

Kammermusik


Som dirigent er det vigtigt at bevare kontakten til den direkte musikudøvelse. Derfor kan Peter Ettrup Larsen også opleves i rollen som musiker:
Radioens Wienertrio er primært en ”koncert-trio” der tager wienermusikken lige så alvorligt som kammermusikken og byder på livsglade toner af komponister som Johan Strauss, H.C. Lumbye, Kai Normann Andersen og Jakob Gade for blot at nævne nogle få.

Radioens Wienertrio optræder jævnligt i kammermusikforeninger, på skoler eller ved forskellige events over alt i Danmark. Radioens Wienertrio har desuden optrådt flere gange i USA samt i Sverige.

Radioens Wienertrio blev grundlagt i 1998 og består af tre musikere med tilknytning til DR UnderholdningsOrkestret: violinist Walter Gaffron, cellist Helle Sørensen og ved flyglet Peter Ettrup Larsen.

Læs mere på www.radiotrio.dk
Stacks Image 518
I snart 25 år har dixieland-bandet The New Orleaners underholdt publikum med glad og livsbekræftende, traditionel jazz. The New Orleaners har givet koncerter over hele Danmark og turneret i USA, hvor det også blev til en medvirken i et TV-program om jazzens historie.

Bandets høje, musikalske niveau sættes i relief af, at de fem band-medlemmer har ganske forskellige jobmæssige baggrunde, der strækker sig fra en symfonisk slagtøjsspiller, en professionel big-band-musiker, et medlem af Københavns Brandvæsen, en af landets førende radiografer til en klassisk dirigent.

Denne jobmæssige mangfoldighed er en af hovedårsagerne til, at passionen for jazz-musikken aldrig er falmet, og The New Orleaners er da også kendt for medrivende musikformidling og ægte spilleglæde.

Kontakt Peter for mere information og bestilling.
The New Orleaners
Enter the category for this item: English

Chamber music


Even as a conductor it’s important to stay in touch with physical music making. Therefore Peter Ettrup Larsen also performs as an instrumentalist:
Even as a conductor it’s important to stay in touch with physical music making. Therefore Peter Ettrup Larsen also performs as an instrumentalist:

The Radio Salon Trio I primarily a concert-trio that performs the salon music with the kind of respect which is usually reserved for the more serious chamber music, thus playing cheerful music by composers such as Johan Strauss, H.C.Lumbye and Jakob Gade to mention but a few.

The Radio Salon Trio performs regularly in chamber music societies, at schools or at events all over Denmark. The trio has also performed in Sweden and the USA.

The Radio Salon Trio was founded in 1998 and consists of three musicians with ties to the Danish Radio Concert Orchestra: Violinist Walter Gaffron, Cellist Helle Sørensen and pianist Peter Ettrup Larsen.

Read more at: www.radiotrio.dk
Radio Trio
For more than 25 years the Dixieland band The New Orleaners has entertained audiences with happy and life-affirming, traditional jazz. The New Orleaners has performed all over Denmark and has toured The Mid West in the USA, including a TV-appearance in a show about the history of jazz.

The high musical standard of the band is put into perspective by the five band members very diverse professional careers that range from a symphonic percussionist, a professional big band musician, a member of The Copenhagen Fire Brigade, one of Denmark’s leading radiologists and a classical conductor.

This job-related diversity is one of the main reasons why the passion for the jazz-music has never faded which clearly reflects in the band’s intoxicating live-energy and joy of playing.

Contact Peter for more information or booking.
Jazz Trio
© 2015 Peter Ettrup Larsen - Email